Home » Tokyo Ghoul Dj » Tokyo Ghoul Dj – Ajimi Sasete yo Kaneki-kun by Yuushinron (Shimojo Mitsuki) [JP]