Home » Bara » Paro Que 2 – Dragon Quest III Dj by Akitaku Kikaku (Taku Hiraku) [JP]