Home » Yaoi Oneshots » Mesu Danshi Kousei Kyouhaku kara no Gyaku Rape by Heavy syrup (Hattori Mitsuka) [JP]