Home » Kuroko no Basuke Dj » Kuroko no Basuke Dj – Ideal Boyfriend by Ogeretsu Tanaka [Eng]