Hatsukoi Shoten
Bara

Hatsukoi Shoten by Akitaku Kikaku [JP]

Bara Manga: Hatsukoi Shoten; First Love Bookstore; ハツコイ書店
Author: Akitaku Kikaku
Language: Japanese
Related: Hatsukoi Shoten 2 by Akitaku Kikaku [Chn]

You need to login or register to bookmark/favorite this content.