Home » Bara » Gyuu-san no ichibanshibori by Maraparte (Kojima Shoutarou) [JP]