Home » Bara » Suishin Sen Metoru by Mentaiko (Itto) [Eng]