Home » Yaoi Oneshots » Shichi Ji Sanjuu Nifun Nanaryoume no Kimi by Kashio [Eng]