Home » Yaoi Oneshots » Ikumen Killer by Otosan no Kurorekishi (Maemukina Do M) [JP]