Home » Yaoi DJ » Dynasty Warriors Dj – Nen ni Ichido no Werewolf by Mokomoko no Ke o Kari-tai (Hitsujikko) [JP]