Home » DRAMAtical Murder Dj » DRAMAtical Murder Dj – Aoba ga Fundoshi KneeSo na Sugata ni Nacchau Hon by ITIBOSI (Takatsuki Ichi) [JP]